Thương mại

Hiện tại chúng tôi đang có các lĩnh vực kinh doanh sau:

  1. Vật tư chuyên dùng cho tàu biển.

Công ty chúng tôi đang là đơn vị độc quyền cung ứng vật tư hàng hải chuyên dùng cho đội tàu của PACIFIC RICHFIELD MARINE PTE LTD (PRM SINGAPORE) tại các cảng biển tại Việt Nam.

  1. Hải sản.

Chúng tôi đã là nhà cung cấp Hải sản tin cậy cho nhiều đối tượng khách hàng trong và ngoài nước.

Chúng tôi chuyên cung cấp cá nục làm mồi câu cá ngừ đại dương cho các tàu đánh bắt cá trong & ngoài nước.

  1. Cung cấp CO2, vật tư công nghiệp.

 

  1. Suất ăn công nghiệp:

Công ty chúng tôi đang cung cấp dịch vụ suất ăn công nghiệp cho Nhà máy đóng tàu Cam Ranh, Nhà máy đóng tàu Nha Trang và một số công ty tại Khu Công nghiệp Suối Dầu - Diên Lâm  - Khánh Hòa. Chúng tôi đang thúc đẩy để mở rộng dịch vụ này trên địa bàn khác tại Khánh Hòa.