Nha Trang Sài Gòn
Văn phòng: 74B Trịnh phong, Nha Trang, Khánh Hòa,
Việt Nam.
ĐT:
+84 58 3514557/3515017
FAX:
+84 58 3514250
Email:
khatracom@dng.vnn.vn/ khatracom-nt@vnn.vn
Chi nhánh tại TP. HCM: Lầu 01, Phòng 01, Cao ốc Saigon House, 386-388 Hoàng Diệu, Q.4, TP. HCM, VietNam.
ĐT:
+84 8 39430535
FAX:
+84 8 39430536
Email:
: khatracom-sg@vnn.vn